Hastighet och acceleration

Vi arbetar nu med hastighet och acceleration.
Titta gärna på filmerna på studi.se :

https://www.studi.se/l/hastighet-forflyttning-och-vektorer

Fart, Acceleration 1 och Acceleration 2 samt gör quiz till dessa.

Ni kan också läsa om detta i boken (s 128-129) och repetera det vi gjort på lektionerna. Se till att ni förstår detta ordentligt, om inte så se till att ni samlar på er frågor som hjälper er att förstå!

studi.se

Vi kommer använda en del filmer från studi.se i NO denna termin. Om du inte redan har ett konto där skaffa ett nu. Ange Äppelviksskolan som skola så godkänner jag er när ni registrerat er. När ni har registrerat er får ni tillgång till filmer och en del övningar som förhoppningsvis kan hjälpa er i skolan.

(osäker om denna länk funkar som instruktion, annars klicka bara bli medlem och följ anvisningarna)

Prov biologi åk 9 vt 2017

Inte mycket tid kvar nu. Betygen ska vara satta den första juni och vi ska hinna ha ett prov och jag ska hinna rätta det till dess.

Prov blir därför tisdag (23/5) eller onsdag (24/5). Vi får bestämma när vi ses vilken dag som blir bäst.

Det som kommer vara på provet är det vi gått igenom och det som står i tidigare inlägg om sidor ni ska läsa.

Det vi inte pratat om är bioteknik. Vi kommer ägna lite tid åt detta kommande lektion. Detta kommer således vara en mindre del av provet än det övriga.

Viktiga begrepp: http://no.robboten.com/begrepp-genetik/

Alla inlägg om genetik: http://no.robboten.com/tag/genetik/

 

 

Planering Genetik vt 2017

Här är planeringen lite grovt för området och vilka sidor i boken som hör till.

 

Kapitel

Avsnitt

Sidor

Cellen och arvet
Cellen 286 – 291
Genetik – ärftlighet 292 – 300
Evolution – livets utveckling
Evolution är förändring 310 – 315
Bevis för evolutionen 316 – 319
Livets utveckling på jorden 320 – 322
Människans utveckling 323 – 326
Bioteknik
Vad är bioteknik 334 – 336
Bioteknik i människans tjänst 337 – 342

 

Miniforskning om elproduktion 2017

Miniforskning om elproduktion

 1. Skriv en sammanfattande tabell med det viktigaste kring ert alternativ. Kopiera och fyll i tabell i länken här (eller gör en ny enligt den nedan).
Namn Ex Vattenkraft
Energityp Förnybar/fossil
Källa/resurs/bränsle Ex Potentiell energi i form av vattenfall från anlagda dammar.
Kostnad Drift, tillverkning, livstid
Effektivitet Effektiv
Faror/Risker För människor och djur
Miljöpåverkan Utsläpp, utvinning, åverkan på området, estetiskt, påverkan på ekosystemet.
Begränsningar Ex Går bara att bygga vid floder/älvar.

Skicka/dela en kopia av er tabell till mig (robert.hedblad@stockholm.se)

 1. Gör en plansch för att illustrera hur vägen ser ut från utvinning av råvara, till förädling/anriktning, användning/energiutvinning och restprodukter (tänk mini-livscykel). Rita på mindre papper för att sedan klistra upp på ett större ark. Använd gärna färger för att göra det tydligare.
 2. Källor ni kan använda är boken, sli.se osv. Tänk på att vara lite kritiska, men ni behöver inte redovisa källorna.
 3. Kort redovisning av er plansch innan provet!

 

 

 

 

Begrepp kärnfysik

Här är de begrepp 9E listade i fredags. Dessa samt sidorna från lästips 2 är de som kommer vara på förhöret nästa vecka.

 • Radioaktivitet och radioaktivt sönderfall (alfa, beta, gamma)
 • Strålning (Elektromagnetiska spektrat jämfört joniserande strålning)
 • Fotoner
 • Bakgrundsstrålning
 • Kärnklyvning – Atombomb – Kedjereaktion
 • Atomen och isotoper
 • E=mc2