Övningsfrågor Mekanik

 1. Vilket av alternativen A–D beskriver vad begreppet gravitation innebar.A. Den lyftkraft som påverkar ett föremål.

  B. Den kraft som fördelar sig på ett föremåls yta.

  C. Den dragningskraft som jorden har på ett föremål.

  D.  Den kraft som förhindrar att ett föremål ror sig i en backe.

 2. I vilken enhet mats storheten kraft?
 3. Vilket av alternativen beskriver en händelse där man drar nytta av en motkraft.

A. När någon halkar på en isfläck.

B. När ett äpple faller från en gren.

C. När du lyfter en lada.

D. När en rymdraket lyfter från jorden.

4. I vilket av exemplen A–D andras en persons massa.

A. En människa som lägger sig i ett badkar.

B. En människa som färdas ut i rymden.

C. En människa som går ner i vikt.

D. En människa som hoppar från en trampolin.

5. Om du skulle väga dig på en vanlig personvåg på månen skulle vågen inte visa din rätta vikt. Förklara vad det beror på.


Sabine och Robert hoppar fallskärm. De hoppar ut från planet samtidigt.

 1. Vilka två krafter påverkas de av när de faller? 
 2. Rita en bild som visar vilken riktning de två krafterna har och hur stora dom är jämfört med varandra.
 3. En fallskärmshoppare kan, innan hen fäller ut fallskärmen, nå en maxhastighet av ca 200 km/h. Förklara med hjälp av de två krafterna varför Sabine och Robert inte kan falla fortare än 200 km/h.

Begrepp – Mekanik

Listan på de begrepp 9E valt ut för området mekanik.

 • Newtons lagar
  • Tröghet
  • F= m*a (Kraft, Massa,acceleration)
  • Kraft/Motkraft
 • Kunna några ge exempel på och kunna förklara några krafter – ex Friktion, Normalkraft, Tyngdkraft, Elkraft, Magnetisk kraft, Muskelkraft, Motorkraft, Centripetalkraft (,centrifugalkraft, g-kraft)
 • Gravitation, gravitationskraft
 • Massa, Tyngd, Densitet
 • Fart, Hastighet
 • Tryck
 • Kraftmoment
 • Enheter för de olika storheterna

 

Filmer mekanik

Lite fler filmer att titta på. Kräver inloggning på sli. Har ni inte en sådan försök att fixa det på sidan. Lyckas ni inte prata med mig.

Friktion

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?article=U103976-11&db=4

Mekanik (krafter, arbete, effekt, vridmoment)

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=DVD%202021

Lufttryck

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=U103651-02

Kraft och motkraft

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=U103976-02

Redovisningar Gröna Lund 2016

Som redovisande grupp:

 • Sammanfatta och förklara era två attraktionen med hjälp av lämpliga begrepp och teorier från fysiken.
 • Förbered bild/er med kraftpilar på er attraktion (tänk på slinky och gosedjurslod).
 • Förbered rekvisita, filmer, bilder eller liknande som hjälper dig att förklara och de som lyssnar att förstå.
 • Förbered vem som säger/ritar/redovisar vad i gruppen så att alla får vara med.
 • Vill ni ha minnesanteckningar, ”fusklappar” eller PowerPoint så får ni gärna ha det.
 • Tänk på att inte krångla till saker för mycket. Välj en del av attraktionen du vill fokusera på och välj ut några begrepp som du kan använda. Fler begrepp är inte alltid bättre, hellre 2-3 som du förstår och kan förklara än 8 du är osäker på.
 • Ni kommer ha ca 20 min per grupp och sedan ca 10 min för opponering/frågor vid redovisningen.

Som opponerande grupp:

 • Ni kommer vara opponenter för den andra gruppen i klassen som har fokuserat på samma attraktioner.
 • Kom fram till om era resultat överensstämmer eller motsäger den andra gruppens resultat.
 • Är gruppens resultat och förklaring rimlig om ni jämför.
 • Vill ni göra något tillägg eller förtydliga något?

Lekplatslab – Fysik

Utför försöken, diskutera och skriv anteckningar om slutsatser och frågor som vi kan diskutera senare.

Rutschkanan – ett lutande plan

Pröva med olika upphittade föremål.

 • Vad tror du kommer att glida snabbast? Långsammast? Varför? Prova!
 • Försök att hitta par av föremål eller kombinationer av olika föremål som glider lika snabbt nedför det lutande planet. Vad har de gemensamt?
 • Fundera  över faktorer som INTE påverkar hur fort föremål glider även om man kan tro det!

Gungan – en pendel

 • Hur det känns att gunga? Vilka krafter verkar? Var är man tyngst – och var är man lättast.
 • Prova att gunga med en slinky eller ett gosedjurslod och se hur längden/vinkeln ändras.
 • Vad måste vara lika mellan de två gungorna för att man ska gunga tvilling?
 • Vilka faktorer påverkar svängningstiden/perioden?

Gungbrädan – jämvikt

(ej denna lekplats, men fundera hur det skulle kunna vara eller gör andra försök)

 • Försök att få gungbrädan i jämvikt genom att balansera eller placera er/föremål på olika sätt. Vad spelar roll?
 • Kan man räkna ut hur man får jämvikt? Hur?

Fallande föremål

 • Försök att hitta två eller flera föremål som landar samtidigt när du släpper dem från samma höjd.
 • Pröva olika höjder med hjälp av en klätterställning eller dylikt.
 • Jämför hur lätta och tunga föremål faller.

Välkomna 9E och 9F

Så här har jag planerat för åk 9. Tiderna och innehållet är preliminärt och kan ändras. Men i stora drag är det detta vi kommer arbetat med.

 

Ämne Tidsåtgång
Fysik 4: Krafter (Mekanik) (F) Kraft och Tryck (6)

Rörelse (7)

Kraft, rörelse och fritt fall
(F) Energi (8)

Olika sorters energi, arbete, effekt, vårt energibehov

8 v
Kemi 5: Hållbar utveckling (K) Hållbar utveckling

Livscykelanalys, material, återvinning, energi

6 v
Lov
Fysik 5: Energi och kärnfysik (F) Atom- och kärnfysik (10)

Atomen, olika sorters ljus/strålning, radioaktivitet, fission

7 v
Biologi 6: Genetik och evolution, Bioteknik (B) Cellen och arvet (5)

Cellen, genetik, ärftlighet
(B) Bioteknik (7)

Vad är bioteknik?, bioteknik i människans tjänst

8 v

 

Vi kommer börja med Fysik och Mekanik. Inom det blir det om fysikaliska krafter, naturlagar inom fysiken, energiomvandlingar och en massa annat.  Vi ska under detta arbetsområde besöka Gröna Lund för att utföra lite laborationer. Mer info om detta senare.

Vi kommer under nästa termin även ha NP innan det är dags för slutbetyg.

9E – fyll i här

9F – fyll i här