Miniforskning om elproduktion 2017

Miniforskning om elproduktion

 1. Skriv en sammanfattande tabell med det viktigaste kring ert alternativ. Kopiera och fyll i tabell i länken här (eller gör en ny enligt den nedan).
Namn Ex Vattenkraft
Energityp Förnybar/fossil
Källa/resurs/bränsle Ex Potentiell energi i form av vattenfall från anlagda dammar.
Kostnad Drift, tillverkning, livstid
Effektivitet Effektiv
Faror/Risker För människor och djur
Miljöpåverkan Utsläpp, utvinning, åverkan på området, estetiskt, påverkan på ekosystemet.
Begränsningar Ex Går bara att bygga vid floder/älvar.

Skicka/dela en kopia av er tabell till mig (robert.hedblad@stockholm.se)

 1. Gör en plansch för att illustrera hur vägen ser ut från utvinning av råvara, till förädling/anriktning, användning/energiutvinning och restprodukter (tänk mini-livscykel). Rita på mindre papper för att sedan klistra upp på ett större ark. Använd gärna färger för att göra det tydligare.
 2. Källor ni kan använda är boken, sli.se osv. Tänk på att vara lite kritiska, men ni behöver inte redovisa källorna.
 3. Kort redovisning av er plansch innan provet!

 

 

 

 

Begrepp kärnfysik

Här är de begrepp 9E listade i fredags. Dessa samt sidorna från lästips 2 är de som kommer vara på förhöret nästa vecka.

 • Radioaktivitet och radioaktivt sönderfall (alfa, beta, gamma)
 • Strålning (Elektromagnetiska spektrat jämfört joniserande strålning)
 • Fotoner
 • Bakgrundsstrålning
 • Kärnklyvning – Atombomb – Kedjereaktion
 • Atomen och isotoper
 • E=mc2

Kärnfysik och Energi åk 9 vt 2017

Detta förutsätts att ni kan sedan innan (om inte – plugga själva)

 • Fossila bränslens påverkan på miljön jämfört med förnybara
 • Vad energi används till (energi, arbete och effekt).
 • Hur man kan utnyttja olika energiformer eller krafter.
 • Exempel på hur man gör om en energiform till en annan.
 • Olika exempel på energiformer.
 • Enheter och storheter för energi, kraft, effekt och arbete.
 • Energiprincipen
 • Växthuseffekten
 • Förbränning/fotosyntesen
 • Atomen
 • Kretslopp
 • Elektromagnetisk strålning

Vad vi repeterar kort tillsammans

 • Vad energi är
 • Generatorn
 • Transformatorn
 • Växelström

Nytt innehåll

 • Hur mycket energi som går åt till olika saker; värma hus, varmt vatten, ladda telefonen mm.
 • Hur energi transporteras.
 • Kunskaper om de olika energiframställningsmetoderna, deras resursanvändning samt  nackdelar och fördelar (ex miljöpåverkan).
 • E=mc^2
 • Energikvalitet
 • Kunskap om nya förnybara energiframsställningsprocesser som t. ex vågkraft, vindkraft och solkraft.
 • Vad som händer om det går snett med t.ex. kärnkraftverk (Tjernobyl och Fukushima).
 • Isotoper
 • Radioaktivitet, sönderfall, strålning

Dessutom

 • Hur planerar man en laboration
 • Hur man skriver en tabell för insamling av data
 • Hur skriver man en labrapport med felkällor och förslag till förbättringar
 • Hur man packar ihop en text med fler vetenskapliga begrepp och mindre vardagsord.

kWh vad är det?

Lite info om kWh då jag vet att det finns frågor om det.  (Från http://michaelbluejay.com/electricity/cost.html där det finns massor med info för de som önskar.)

Skillnaden mellan watt och kWh:

 • Watt är energiförbrukningen (effekten) vid just ett tillfälle, bara just exakt då.
 • Watttimmar är den totala energiförbrukningen under tid (timmar).

För att räkna ut kWh för en produkt ta effekten (w) * antal timmar (h) den använts och dividera med 1000 (för att få i kilo).

Man kan också få effekten genom att räkna ström * spänning. Ex: 2 ampere   x   230 volt   =   460 watt

För att beräkna priset:

watt   x   timmar använt  ÷  1000  x  pris per kWh  =   kostnaden/kWh