För att öva på provet i genetik

 • Läs de sidor vi markerat på dagens lektion.
 • Läs igenom anteckningar från lektionerna.
 • Svara på de frågor som finns på varje kapitel.
 • Svara på frågorna nedan.
 • Se filmerna från studi.se
 • Öva på andra sätt som ni brukar.

Övningsfrågor

 1. Enäggstvillingar har alltid samma kön, varför då?
 2. Vad var Darwins teori om arternas uppkomst?
 3. Beskriv hur begreppen gen och aminosyra hänger ihop.
 4. Beskriv hur begreppen kromosom, DNA och gen hänger ihop.
 5. Vilken funktion har DNA?
 6. Förklara hur det kan komma sig att en art kan dö ut, men att en annan kan överleva på grund av den globala uppvärmningen.
 7. Hur uppstår mutationer?
 8. Vilka mutationer ärvs och vilka ärvs inte vidare?
 9. Vad är skillnaden på individuella förändringar beroende på arv och miljö?
 10. Vad menas med GMO?
 11. Vad kan man använda genteknik till?  Vad är möjligt och vad är inte möjligt?
 12. Vad för etiska problem kan det finns med genteknik?

 

 

Planering Genetik

Superkompakt planering för området vi kommer ha i ca 6 lektioner sist ut i åk 9. Jag har inte bestämt bedömningstillfälle eller prov ännu men återkommer så fort jag kan om detta.

Innehåll

 1. Evolutionen – Arv och miljö
 2. Cellen
 3. DNA och proteinsyntes
 4. Genteknik

Resurser och sidor

https://www.studi.se/l/aerftlighet

Sidor i boken för de som vill läsa innan, under eller efter lektionerna. Vi kommer inte gå in i alla delarna så bra om ni repeterar det som ni inte minns om t ex cellen så mycket ni kan.

Kapitel Avsnitt Sidor
Cellen och arvet
Cellen 286 – 291
Genetik – ärftlighet 292 – 300
Evolution – livets utveckling
Evolution är förändring 310 – 315
Bevis för evolutionen 316 – 319
Livets utveckling på jorden 320 – 322
Människans utveckling 323 – 326
Bioteknik
Vad är bioteknik 334 – 336
Bioteknik i människans tjänst 337 – 342