Länkar tidigare NP Kemi

2017

http://www.edusci.umu.se/digitalAssets/200/200382_p9-2017-kemi-delprov-a1.pdf
http://www.edusci.umu.se/digitalAssets/200/200383_p9-2017-kemi-delprov-a2.pdf
http://www.edusci.umu.se/digitalAssets/200/200384_p9-2017-kemi-delprov-a3.pdf
http://www.edusci.umu.se/digitalAssets/200/200386_p9-2017-kemi-bedmningsanvisning.pdf

2013

http://www5.edusci.umu.se/np/resources/libraries/track.php?file=/np/AP-info/vt13/A1_Kemi.pdf
http://www5.edusci.umu.se/np/resources/libraries/track.php?file=/np/AP-info/vt13/A2_Kemi.pdf
http://www5.edusci.umu.se/np/resources/libraries/track.php?file=/np/AP-info/vt13/A3_Kemi.pdf
http://www5.edusci.umu.se/np/resources/libraries/track.php?file=/np/AP-info/vt13/Bedomningsanvisningar_Kemi.pdf

Hemuppgift 20/2

 1. Läs i boken om elektricitet (ström, spänning, resistans, induktion)
 2. Se filmerna och gör quiz
  1. https://www.studi.se/l/stromstyrka-och-spanning 
  2. https://www.studi.se/l/ohms-lag
 3. Läs i boken om elektromagneten, transformatorn och generatorn
 4. Se film och gör quiz https://www.studi.se/l/elektromagneten och https://www.studi.se/l/transformatorn
 5. Läs i boken om likström och växelström
 6. Se film och gör quiz https://www.studi.se/l/vaexelstroem

Planering Energi och kärnfysik åk 9 vt 2018

Målet med avsnittet är att förstå hur vi hanterar och konsumerar elektrisk energi med tanke på hållbar utveckling.

I avsnittet följer vi energins flöde från solen och ser vad vi kan göra med den. Vi tittar närmare på olika energikällor, med lite extra fokus på kärnkraften och vad radioaktivitet är.

Arbetsområdet delas upp i följande delar

 1. Hur får vi el hem från kraftverken?
  Hur överförs elektricitet? Vad finns det för begränsningar? 
 2. Vad händer med elen i hemmet?
  Vad och hur använder vi den? Vad drar mycket el och kan man spara elektricitet?
  Effekt och energianvändning. Laboration om detta.  
 3. Vad händer i kraftverket?
  Hur produceras elektriciteten? Vilka för- och nackdelar finns med de olika?
  Vi tittar på de vanligaste kraftverkstyperna och energikällorna. 
 4. Vad är kärnkraft och radioaktivitet?
  Hur funkar radioaktiva ämnen och hur tar vi till vara på det i kärnkraftverket? Radioaktiv strålning samt risker och fördelar med denna.

Filmer från studi.se

Se till att ni har tillgång till dessa så ni kan se dem igen hemma vid behov. Vissa ser vi tillsammans och vissa får ni se själva.

 1. Kraftnätet, Transformatorn 
 2. Elförbrukning, Elektrisk effekt, Enheten Kilowattimme (kWh) 
 3. Vattenkraft, Förnybara källor, Fossila bränslen, Kraftvärmeverk, Geotermik, utanför kraftnätet 
 4. Elektromagnetisk strålning, Kärnfysik och radioaktivitet, Joniserande strålning I, Joniserande strålning II, Radioaktivitet på gott och ont, Fission och fusion, Kärnreaktorn, Kärnkraft idag och i framtiden

 

Sidor i boken Fysik direkt

Boken används som komplement till undervisningen och när du vill läsa på hemma.

Repetition

Delavsnitt Sidor Motsvarande film på studi.se
Olika sorters energi 144 – 149 Energi
Ström, spänning och resistans 166 – 171 Att mäta laddning, Strömstyrka och spänning,
Magnetism 172 – 174 Magnetism
Elektrisk energi 175 – 178 Elförbrukning, Elektrisk effekt, Transformatorn, Elektromagneter

 

Energi och elanvändning

Delavsnitt Sidor Motsvarande film på studi.se
(Arbete) och effekt 150 – 153 Energi, Fysikaliskt arbete, Mekanisk energi
Vårt energibehov 154 – 156 Kraftnätet, Elförbrukning, Vattenkraft, Förnybara källor, Fossila bränslen, Kraftvärmeverk, Geotermik, utanför kraftnätet
Elektrisk energi 175 – 178 Elförbrukning, Elektrisk effekt, Transformatorn, Elektromagneter

 

Atom/kärnfysik

Delavsnitt Sidor Motsvarande film på studi.se
Atomen 188 – 192 Avsnittet atomens delar i kemidelen
Olika storters ljus 193 – 195 Elektromagnetisk strålning,
Radioaktivitet 196 – 200 Joniserad strålning I och II, Radioaktivitet på gott och ont
Fission 201 – 206 Fission och Fusion, Kärnreaktorn, Kärnkraft idag och i framtiden

 

Inför provet i kemi vt 2018

För att påminna om det vi sa på lektionen igår (måndags).

Öva på att jämföra de olika materialen vi arbetat med.
Ex. Vilket material skulle du välja för:

 • Att förvara kolsyrade drycker – plast, aluminium, glas?
 • Att göra rör under marken – metall, plast, keramer…
 • Att göra en påse till en affär…

Osv…

Jag vill att ni förstår att det inte är så enkelt som för- och nackdelar med olika material, utan att det beror på sammanhanget/användningsområdet.

Detta är en av tre delar på provet. Att kunna jämföra material på ovan nämnda sätt. De andra två delarna är:

 1. Att förstå vad plast är kemiskt (finns i kapitlet nedan och hemsidan).
 2. Hur vi kan bidra till en hållbar utveckling med den kunskap vi har om plast som material.

Sidorna i boken med information om de olika materialen är kapitlet som heter Material (s164-179). De material som finns där är de material som ingår.

Komplettera med filmer och info från hemsidan vid behov samt anteckningar från lektionerna.