Redovisningar Gröna Lund 2016

Som redovisande grupp:

 • Sammanfatta och förklara era två attraktionen med hjälp av lämpliga begrepp och teorier från fysiken.
 • Förbered bild/er med kraftpilar på er attraktion (tänk på slinky och gosedjurslod).
 • Förbered rekvisita, filmer, bilder eller liknande som hjälper dig att förklara och de som lyssnar att förstå.
 • Förbered vem som säger/ritar/redovisar vad i gruppen så att alla får vara med.
 • Vill ni ha minnesanteckningar, ”fusklappar” eller PowerPoint så får ni gärna ha det.
 • Tänk på att inte krångla till saker för mycket. Välj en del av attraktionen du vill fokusera på och välj ut några begrepp som du kan använda. Fler begrepp är inte alltid bättre, hellre 2-3 som du förstår och kan förklara än 8 du är osäker på.
 • Ni kommer ha ca 20 min per grupp och sedan ca 10 min för opponering/frågor vid redovisningen.

Som opponerande grupp:

 • Ni kommer vara opponenter för den andra gruppen i klassen som har fokuserat på samma attraktioner.
 • Kom fram till om era resultat överensstämmer eller motsäger den andra gruppens resultat.
 • Är gruppens resultat och förklaring rimlig om ni jämför.
 • Vill ni göra något tillägg eller förtydliga något?

Lekplatslab – Fysik

Utför försöken, diskutera och skriv anteckningar om slutsatser och frågor som vi kan diskutera senare.

Rutschkanan – ett lutande plan

Pröva med olika upphittade föremål.

 • Vad tror du kommer att glida snabbast? Långsammast? Varför? Prova!
 • Försök att hitta par av föremål eller kombinationer av olika föremål som glider lika snabbt nedför det lutande planet. Vad har de gemensamt?
 • Fundera  över faktorer som INTE påverkar hur fort föremål glider även om man kan tro det!

Gungan – en pendel

 • Hur det känns att gunga? Vilka krafter verkar? Var är man tyngst – och var är man lättast.
 • Prova att gunga med en slinky eller ett gosedjurslod och se hur längden/vinkeln ändras.
 • Vad måste vara lika mellan de två gungorna för att man ska gunga tvilling?
 • Vilka faktorer påverkar svängningstiden/perioden?

Gungbrädan – jämvikt

(ej denna lekplats, men fundera hur det skulle kunna vara eller gör andra försök)

 • Försök att få gungbrädan i jämvikt genom att balansera eller placera er/föremål på olika sätt. Vad spelar roll?
 • Kan man räkna ut hur man får jämvikt? Hur?

Fallande föremål

 • Försök att hitta två eller flera föremål som landar samtidigt när du släpper dem från samma höjd.
 • Pröva olika höjder med hjälp av en klätterställning eller dylikt.
 • Jämför hur lätta och tunga föremål faller.

Välkomna 9E och 9F

Så här har jag planerat för åk 9. Tiderna och innehållet är preliminärt och kan ändras. Men i stora drag är det detta vi kommer arbetat med.

 

Ämne Tidsåtgång
Fysik 4: Krafter (Mekanik) (F) Kraft och Tryck (6)

Rörelse (7)

Kraft, rörelse och fritt fall
(F) Energi (8)

Olika sorters energi, arbete, effekt, vårt energibehov

8 v
Kemi 5: Hållbar utveckling (K) Hållbar utveckling

Livscykelanalys, material, återvinning, energi

6 v
Lov
Fysik 5: Energi och kärnfysik (F) Atom- och kärnfysik (10)

Atomen, olika sorters ljus/strålning, radioaktivitet, fission

7 v
Biologi 6: Genetik och evolution, Bioteknik (B) Cellen och arvet (5)

Cellen, genetik, ärftlighet
(B) Bioteknik (7)

Vad är bioteknik?, bioteknik i människans tjänst

8 v

 

Vi kommer börja med Fysik och Mekanik. Inom det blir det om fysikaliska krafter, naturlagar inom fysiken, energiomvandlingar och en massa annat.  Vi ska under detta arbetsområde besöka Gröna Lund för att utföra lite laborationer. Mer info om detta senare.

Vi kommer under nästa termin även ha NP innan det är dags för slutbetyg.

9E – fyll i här

9F – fyll i här

Genteknik länkar

1

http://henrikbranden.se/svara-fragor/etik-bota-eller-forbattra/

http://henrikbranden.se/svara-fragor/etik-valja-och-designa-barn

http://henrikbranden.se/svara-fragor/patent-pa-gener/

2

http://henrikbranden.se/svara-fragor/svara-fragor-vem-ska-fa-se/

http://henrikbranden.se/svara-fragor/svara-fragor-register/

http://henrikbranden.se/svara-fragor/patent-pa-gener/

3

http://henrikbranden.se/svara-fragor/svara-fragor-makten-over-maten/

http://henrikbranden.se/svara-fragor/svara-fragor-miljohot-eller-mojlighet/

http://henrikbranden.se/svara-fragor/patent-pa-gener/

Övningsfrågor genetik 2

Här är några fler övningsfrågor med varierande svårighetsgrad.

 1. Beskriv hur begreppen gen och aminosyra hänger ihop.
 2. Beskriv hur begreppen kromosom, DNA och gen hänger ihop.
 3. Förklara antalet kromosomer i en gamet.
 4. Förklara hur det kan komma sig att en art kan dö ut, men att en annan kan överleva på grund av den globala uppvärmningen.
 5. Hur hänger överkonsumtion av protein ihop med DNA och övergödning av sjöar och vattendrag?

Obs nr 5 är svår! Se den mer som en utmaning än något annat. Klarar ni den är det nog inget problem med resten dock! 🙂