Välkomna 9E och 9F

Så här har jag planerat för åk 9. Tiderna och innehållet är preliminärt och kan ändras. Men i stora drag är det detta vi kommer arbetat med.

 

Ämne Tidsåtgång
Fysik 4: Krafter (Mekanik) (F) Kraft och Tryck (6)

Rörelse (7)

Kraft, rörelse och fritt fall
(F) Energi (8)

Olika sorters energi, arbete, effekt, vårt energibehov

8 v
Kemi 5: Hållbar utveckling (K) Hållbar utveckling

Livscykelanalys, material, återvinning, energi

6 v
Lov
Fysik 5: Energi och kärnfysik (F) Atom- och kärnfysik (10)

Atomen, olika sorters ljus/strålning, radioaktivitet, fission

7 v
Biologi 6: Genetik och evolution, Bioteknik (B) Cellen och arvet (5)

Cellen, genetik, ärftlighet
(B) Bioteknik (7)

Vad är bioteknik?, bioteknik i människans tjänst

8 v

 

Vi kommer börja med Fysik och Mekanik. Inom det blir det om fysikaliska krafter, naturlagar inom fysiken, energiomvandlingar och en massa annat.  Vi ska under detta arbetsområde besöka Gröna Lund för att utföra lite laborationer. Mer info om detta senare.

Vi kommer under nästa termin även ha NP innan det är dags för slutbetyg.

9E – fyll i här

9F – fyll i här

Genteknik länkar

1

http://henrikbranden.se/svara-fragor/etik-bota-eller-forbattra/

http://henrikbranden.se/svara-fragor/etik-valja-och-designa-barn

http://henrikbranden.se/svara-fragor/patent-pa-gener/

2

http://henrikbranden.se/svara-fragor/svara-fragor-vem-ska-fa-se/

http://henrikbranden.se/svara-fragor/svara-fragor-register/

http://henrikbranden.se/svara-fragor/patent-pa-gener/

3

http://henrikbranden.se/svara-fragor/svara-fragor-makten-over-maten/

http://henrikbranden.se/svara-fragor/svara-fragor-miljohot-eller-mojlighet/

http://henrikbranden.se/svara-fragor/patent-pa-gener/

Övningsfrågor genetik 2

Här är några fler övningsfrågor med varierande svårighetsgrad.

  1. Beskriv hur begreppen gen och aminosyra hänger ihop.
  2. Beskriv hur begreppen kromosom, DNA och gen hänger ihop.
  3. Förklara antalet kromosomer i en gamet.
  4. Förklara hur det kan komma sig att en art kan dö ut, men att en annan kan överleva på grund av den globala uppvärmningen.
  5. Hur hänger överkonsumtion av protein ihop med DNA och övergödning av sjöar och vattendrag?

Obs nr 5 är svår! Se den mer som en utmaning än något annat. Klarar ni den är det nog inget problem med resten dock! 🙂

Viktiga begrepp

  1. Lista de viktigaste begreppen från området (prioritera för att inte få för många).
  2. Skriv en kort förklaring till varje (utan anteckningar eller papper).
  3. Markera de du är osäker på eller inte förstår (med * eller ?)
  4. Ta hjälp av anteckningar/boken eller en kompis för att förklara dessa och/eller komplettera de du svarat på.
  5. Kontrollera med hjälp av bok, anteckningar och/eller kompis för att se att det du skrivit är tydligt och korrekt.