Filmer om material

Här är lite filmer om material, några vi sett och några vi inte sett. De ligger på sli.se. Har ni inte konto skaffa ett! Bara fråga mig eller er klassföreståndare hur ni gör!

Keramer

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=U102653-03

Bron som rasade:

Metall

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=U102653-01

Plast

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=U101658-01

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=U102653-02

Grafen

 

Kemi åk 9 – Material & Hållbar utveckling

Vi har gått över till att arbeta med Kemi nu innan jul. Vi har pratat om olika material och för/nackdelar med dessa utifrån hållbar utveckling för miljön. Vi har börjat och kommer fortsätta att prata om vilka globala miljöproblem vi har idag.

Här är vad vi ska göra under arbetsområdet och vad som kommer vara på provet.

 • Våra stora globala miljöproblem och några orsaker till dessa
 • Jämföra och värdera olika materials egenskaper (t.ex. papper, plast, keramer och metall)
 • Vad betyder kretslopp och vad är motsatsen?
 • Varför är kretslopp viktigt för hållbar utveckling?
 • Polymerer

Övningsfrågor Mekanik

 1. Vilket av alternativen A–D beskriver vad begreppet gravitation innebar.A. Den lyftkraft som påverkar ett föremål.

  B. Den kraft som fördelar sig på ett föremåls yta.

  C. Den dragningskraft som jorden har på ett föremål.

  D.  Den kraft som förhindrar att ett föremål ror sig i en backe.

 2. I vilken enhet mats storheten kraft?
 3. Vilket av alternativen beskriver en händelse där man drar nytta av en motkraft.

A. När någon halkar på en isfläck.

B. När ett äpple faller från en gren.

C. När du lyfter en lada.

D. När en rymdraket lyfter från jorden.

4. I vilket av exemplen A–D andras en persons massa.

A. En människa som lägger sig i ett badkar.

B. En människa som färdas ut i rymden.

C. En människa som går ner i vikt.

D. En människa som hoppar från en trampolin.

5. Om du skulle väga dig på en vanlig personvåg på månen skulle vågen inte visa din rätta vikt. Förklara vad det beror på.


Sabine och Robert hoppar fallskärm. De hoppar ut från planet samtidigt.

 1. Vilka två krafter påverkas de av när de faller? 
 2. Rita en bild som visar vilken riktning de två krafterna har och hur stora dom är jämfört med varandra.
 3. En fallskärmshoppare kan, innan hen fäller ut fallskärmen, nå en maxhastighet av ca 200 km/h. Förklara med hjälp av de två krafterna varför Sabine och Robert inte kan falla fortare än 200 km/h.

Begrepp – Mekanik

Listan på de begrepp 9E valt ut för området mekanik.

 • Newtons lagar
  • Tröghet
  • F= m*a (Kraft, Massa,acceleration)
  • Kraft/Motkraft
 • Kunna några ge exempel på och kunna förklara några krafter – ex Friktion, Normalkraft, Tyngdkraft, Elkraft, Magnetisk kraft, Muskelkraft, Motorkraft, Centripetalkraft (,centrifugalkraft, g-kraft)
 • Gravitation, gravitationskraft
 • Massa, Tyngd, Densitet
 • Fart, Hastighet
 • Tryck
 • Kraftmoment
 • Enheter för de olika storheterna

 

Filmer mekanik

Lite fler filmer att titta på. Kräver inloggning på sli. Har ni inte en sådan försök att fixa det på sidan. Lyckas ni inte prata med mig.

Friktion

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?article=U103976-11&db=4

Mekanik (krafter, arbete, effekt, vridmoment)

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=DVD%202021

Lufttryck

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=U103651-02

Kraft och motkraft

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=U103976-02